De Vrolijke Piraat

Het beste internet radio station voor jou

DE VROLIJKE PIRAAT IS LEGAAL

De Vrolijke Piraat is een legale “Piraat”. Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen die de Nederlandse Wet stelt aan een radiostation dat uitzend via Internet.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra en Sena.
Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.